top of page
Een health & performance traject volgens ons SMARTcoaching principe?
Zo gaan we te werk : 

 

De eerste stappen zijn aan u...

 

 • Je neemt deze werkwijze door, en bent overtuigd dat onze drive en vakkennis de ideale troeven zijn om je doelstellingen te bereiken.

 • Je beslist om bij ons op consultatie te komen en maakt een afspraak via onze reservatie site.

 • Wij sturen je een intake formulier, jij vult het in en stuur het ons terug.

 • Wij bereiden deze eerste consultatie voor, zodat we op een efficiënte manier te werk kunnen gaan.

 

Consultatie
1 afspraak van ongeveer 1 uur

kost: 65€

 

 • bespreking van uw doelen

 • ​korte screening

 • eventuele doorsturing naar een andere specialist

 • algemene adviezen over hoe je deze doelen kan bereiken

 

Voorstel traject

 

 • Na deze eerste consultatie, kunnen wij je een standaard traject of een traject op maat voorstellen, waarbij wordt bepaald:

  • welke screenings we moeten doen tijdens de eerste afspraak.

  • welke concrete doelstellingen we gaan nastreven.

  • de termijn waarbinnen we deze doelstellingen gaan bereiken.

  • een berekening van de globale kostprijs van het gehele traject.

 • Wil je na het lezen van ons voorstel samenwerken met ons, kunnen we overgaan tot actie!

 

Ons coaching-consultancy model bestaat uit 2 trajecten: een SET-UP traject, bij voorkeur gevolgd door een FOLLOW-UP traject.

 

SET-UP traject

2 afpraken van ongeveer 1 uur

+-175,00€ (tenzij heel gespecialiseerde, duurdere screenings nodig zijn)

 

HUISWERK voor JOU

 • Afhankelijk van welke screening je nodig hebt, zal je mogelijk nog een meer specifieke vragenlijst moeten invullen.

 • Afhankelijk van je doelstellingen en de meetbaarheid ervan, zal je misschien een toestel meekrijgen naar huis om gedurende enkele dagen uw startsituatie te meten.

AFSPRAAK 1 : testing en screening

 • duur: ongeveer 1 uur, of langer indien bepaald in het trajectvoorstel

 • Afhankelijk van uw doelstellingen en de meetbaarheid ervan, voeren we 2 of meerdere tests uit:

  • conditietest

  • vo2max test

  • lactaat test

  • meting vetpercentage/lichaamssamenstelling

  • meting kracht

  • etc.

 • Bij specifieke klachten kan ook een specifieke screening worden uitgevoerd, maar dit wordt normaal vooraf bepaald in het trajectvoorstel:

  • lichaamshouding

  • loopanalyse

  • fietspositie (coming soon)

  • etc.

HUISWERK voor de COACH

 • analyse van de testresultaten en screenings

 • doorsturen naar andere specialisten indien nodig

 • bepaling realistische maar ambitieuze doelstellingen

 • opmaak van een geperiodiseerd HEALTHPLAN of PERFORMANCE plan, naargelang uw doelstellingen

  • doelstellingen

  • timing

  • periodisering

  • richtlijnen en adviezen (voeding, lifestyle, etc.)

 • opmaak van het trainingsprogramma voor de eerste 8 weken

AFSPRAAK 2 : aan de slag

 • toelichting van uw healthPLAN of performancePLAN

 • uitleg oefeningen van het eerste trainingsprogramma

 • filmen van uw oefeningen

 • een afsluitende peptalk om uw motivatie te boosten :-)

 

Je past vanaf nu uw nieuw health- of performancePLAN toe gedurende 8 weken.

Je trainingen kan je doen volgens verschillende formules:

 • individueel

 • in uw sportclub of fitnessclub

 • in onze groepslessen (€8,00) of Small Group Trainingen (€15,00)

 • door Personal Training sessies met uw Personal Training coach (€60,00)

Via een trainingslogboek of registratietoestel kunnen we uw vooruitgang monitoren.

 

 

FOLLOW-UP traject

periodes van 2 maanden, met telkens 2 afspraken van ongeveer een uur aan het einde van elke periode

75,00€ per maand tenzij heel gespecialiseerde, duurdere screenings moeten worden uitgevoerd

 

Een follow-up traject bestaat uit 1 of meerdere periodes van 8 weken, en bestaat uit 3 onderdelen:

 

PERMANENTE MONITORING

 • M.b.v. een trainingslogboek of registratietoestel kunnen we uw vooruitgang permanent monitoren.

 

WEKELIJKS CONTACTMOMENT

 • ​Iedere week voorzien we een kort contactmoment waarop we de trainingsvooruitgang bespreken.

 • Dit kan gebeuren via telefoon, email of skype.

 

Na 8 weken is het tijd voor een evaluatie, hertest, en upgrade van je trainingsprogramma.

 

AFSPRAAK 1 :  HERTEST & EVALUATIE

 • Om uw vooruitgang te meten, doen we een HERTEST.

 • We evalueren ook hoe de traingingsperiode is verlopen.

HUISWERK voor de COACH

 • analyse van de nieuwe testresultaten

 • analyse van de afgelopen trainingsperiode

 • bijsturen van het plan

AFSPRAAK 2 :  EEN VERSNELLING HOGER

 • toelichting van de bijsturingen in het plan

 • uitleg van de nieuwe oefeningen

 

FINISH-UP

 

Zijn uw doelen bereikt?

Dan zit uw traject bij Personal Drive erop.

Maar je gaat niet weg met lege handen:

Bij onze laatste afspraakan het einde van uw laatste FOLLOW-UP periode krijg je van ons nog:

 • een rapport met een overzicht van wat je allemaal hebt bereikt

 • een laatste nieuw trainingsprogramma

 • adviezen om je verwezenlijkingen te consolideren of zelfs nog verder uit te bouwen

SUCCES !

bottom of page